wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

sprawdzone rozwiązania

profesjonalne doradztwo


Dotychczasowe realizacje

Rok 2021
 • Przebudowa dróg gminnych w m.Jakuszów i Dobrzejów Gmina Miłkowice
 • Przebudowa ulic willowej i Dębowej w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną
 • Budowa nowej drogi gminnej relacji ul.Dolnobrzeska - Osiedle "Stara Winnica" w Miękini
 • Przebudowa drogi powiatowej relacji Lutynia - Gałów

Rok 2020
 • Projekt parkingu w systemie Park&Ride w miejscowości Czerna
 • Budowa chodnika na odcinku Pisarzowice - Wilkszyn
 • Przebudowa dróg gminnych ul.Wiśniowej, Morelowej, Porzeczkowej i Długiej w Lutyni
 • Przebudowa ulicy Zacisze w m.Brzezina
 • Przebudowa ulicy Szkolnej w Wilkszynie

Rok 2019
 • Budowa parkingu przy firmie Vibracoustic w Środzie Śląskiej
 • Budowa dróg wewnętrznych oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzeptów
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Konary, Gmina Udanin
 • Przebudowa drogi gminnej nr 104909D relacji Miękinia - Klęka
 • Budowa obwodnicy wschodniej miejscowości Krępice
 • Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzezina
 • Remont dróg powiatowych nr 2052D, 2057D relacji Prężyce - Księginice
 • Przebudowa ul.Bukowej w Obornikach Śląskich wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji

Rok 2018
 • Programy funkcjonalno-użytkowe przebudowy wnętrz blokowych przy ulicy Karkonoskiej i Gojawiczyńskiej w Legnicy
 • Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miękinia (ul.Boczna, Jodłowa, Piaskowa, Zielona)
 • Zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie budowy parkingów - Gałów, Pisarzowice, Głoska
 • Przebudowa ulicy Długiej i Porzeczkowej w miejscowości Lutynia
 • Lisowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych
 • Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 104886D relacji Wilkostów - Brzezinka Średzka
 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Lutyni celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego
 • Budowa ścieżki rowerowej w ciągu publicznej drogi gminnej nr 104898D relacji Lutynia - Krępice
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2056D w zakresie budowy zjazdu indywidualnego w m.Klęka

Rok 2017
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Miękinia (Miękinia - ul.Willowa, Letnia, Wiosenna, Mrozów - ul.Akacjowa, Wilkszyn - ul.Marszowicka, Magnoliowa, Porzeczkowa, Dębowa)
 • Przebudowa dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka - Gosławice - Prężyce - Lenartowice - Księginice
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogowie Legnickim
 • Przebudowa ulice Innowacyjnej w miejscowości Wróblowice
 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 w miejscowości Brzezinka Średzka
 • Zagospodarowanie terenów publicznych w centrum miejscowości Wilkszyn usytuowanej w Krainie Łęgów Odrzańskich

Rok 2016
 • Przebudowa drogi krajowej DK94 w zakresie budowy skrzyżowania gminnej drogi dojazdowej do terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Miękinia z drogą krajową nr 94 w miejscowości Źródła
 • Przebudowa ulicy Pogodnej w Lutyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej
 • Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (teletechnika, oświetlenie uliczne) w Strefie Aktywności Gospodarczej Kadłub - Źródła
 • Przebudowa ulicy Maszynowej z miejscowości Źródła
 • Przebudowa drogi gminnej nr 104889D relacji Białków - Wilkostów
 • Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczedrzykowicach, gmina Prochowice
 • Koncepcja inwestycji ograniczającej indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum Wrocławia poprzez budowę Park & Ride w Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach
 • Koncepcja budowy dróg wewnętrznych w miejscowości Błonie

Rok 2015
 • Przebudowa publicznych dróg gminnych w miejscowości Wilkszyn (ul.Wiśniowa, Pod Lasem, Błotna, Polna, Leśna)
 • Budowa publicznej drogi gminnej do terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Wilkszyn
 • Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zakrzyce
 • Remont drogi powiatowej nr 1244D w miejscowości Gromadzyń - likwidacja przełomu
 • Przebudowa gminnej drogi publicznej relacji Krępice - Żurawiniec
 • Budowa publicznej drogi gminnej w miejscowości Lutynia (ul.Leśna i Brzozowa)
 • Koncepcja planowanych dróg lokalnych na podstrefie LSSE Środa Śląska - Miękinia
 • Remont drogi powiatowej nr 2179D odcinek Jaśkowice - Szczedrzykowice
 • Budowa chodnika w miejscowości Żurawiniec
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kadłubie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2058D w m.Mrozów i 2055D relacji Mrozów - Wojnowice
 • Przebudowa dróg powiatowych nr 2082D i 1607D relacji Lutynia - Gałów
 • Remont drogi gminnej w Lisowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Rok 2014
 • Przebudowa drogi powiatowej 2000D i 2005D w miejscowości Milin, Gmina Kąty Wrocławskie
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krępice
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Miękinia w miejscowościach Brzezina, Brzezinka, Gałów, Głoska, Krępice, Lubiatów, Lutynia, Miękinia, Pisarzowice, Prężyce, Wilkszyn, Wojnowice, Źródła
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kokorzyce
 • Przebudowa ul. Osiedlowej i Pocztowej w Miękini
 • Przebudowa części działki nr 462DR (plac manewrowy) w miejscowości Gałów
 • Droga dojazdowa do gruntów rolnych Mrozów - Żurawiniec

Rok 2013
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Miękinia w miejscowościach Białków, Brzezina, Łowęcice, Miękinia, Mrozów, Wilkostów i Źródła
 • Zagospodarowanie terenów publicznych w centrum miejscowości Wilkszyn, usytuowanej w Krainie Łęgów Odrzańskich. Przebudowa drogi gminnej, pętli autobusowej oraz miejsc postojowych i oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkszyn
 • Przebudowa publicznej drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej Źródła - Błonie
 • Przebudowa publicznej drogi powiatowej nr 2058D w miejscowości Mrozów i drogi powiatowej nr 2055D relacji Mrozów - Wojnowice
 • Remont ulicy Roberta Kocha w Błoniach
 • Przebudowa drogi gminnej w Lubiatowie
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Lutyni
 • Remont publicznej drogi powiatowej nr 2052D i 2057D w miejscowości Księginice
 • Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki, Gmina Udanin

Rok 2012
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2056D, ul.Lipowa w miejscowości Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Przebudowa publicznej drogi powiatowej nr 2058D wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Krępice
 • Remont pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 336 w zakresie remontu chodnika na odcinku Pisarzowice - Wilkszyn
 • Remont ulicy Szkolnej w miejscowości Pisarzowice
 • Przebudowa chodnika w miejscowości Zabór Wielki
 • Budowa drogi wewnętrznej ze zjazdem z drogi gminnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lutynia
 • Organizacja ruchu tymczasowego w trakcie trwania "Festiwalu Lata" w miejscowości Miękinia
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkszyn - Miłoszyn
 • Organizacja ruchu docelowego - ulica Willowa w m.Brzezina

Rok 2011
 • Remont drogi wojewódzkiej nr 336 (ul.Wrocławska) w miejscowości Wilkszyn, gmina Miękinia
 • Przebudowa drogi gminnej nr 107161D (ul.Słoneczna) w Bielanach Wrocławskich, gmina Kobierzyce
 • Remont dróg gminnych w miejscowościach Łąkoszyce, Lutyni, Prężyce i Zakrzyce, gmina Miękinia
 • Remont drogi gminnej nr 104580D w miejscowości Kawice, gmina Prochowice
 • Przebudowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Złotoryja, Leśnictwo Wojcieszów Górny, oddział 353

Rok 2010
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosławice, gmina Miękinia
 • Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kolonia Klęka, gmina Miękinia
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Księginice, gmina Miękinia
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiatów, gmina Miękinia
 • Przebudowa ulicy Piastowskiej w miejscowości Lutynia, gmina Miękinia
 • Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Lutynia, gmina Miękinia
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radakowice, gmina Miękinia
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowice, gmina Miękinia
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wróblowice, gmina Miękinia
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabór Wielki, gmina Miękinia
 • Budowa chodników i ścieżek rowerowych w miejscowości Gałów, gmina Miękinia
 • Przebudowa chodników w miejscowości Brzezina, gmina Miękinia
 • Przebudowa chodników w miejscowości Gosławice, gmina Miękinia
 • Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2052D w miejscowości Gosławice, gmina Miękinia
 • Przebudowa chodników w miejscowości Lubiatów, gmina Miękinia
 • Przebudowa chodników w miejscowości Mrozów, gmina Miękinia
 • Przebudowa chodnika w ciągu ul. II Armii Wojska Polskiego w miejscowości Prochowice
 • Remont drogi gminnej, bocznej ul. Legnickiej w miejscowości Prochowice
 • Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 104871D oraz budowa chodników i oświetlenia drogowego w miejscowości Pisarzowice, gmina Miękinia
 • Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Miękinia

Rok 2009
 • Remont dróg gminnych na terenie gminy Prochowice
 • Dojście do szkoły w miejscowości Pisarzowice, gmina Miękinia
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosławice, gmina Miękinia
 • Budowa chodników w miejscowości Głoska, gmina Miękinia
 • Remont chodników w miejscowości Brzezinka Średzka, gmina Miękinia
 • Budowa dróg dojazdowych do terenów strefy przemysłowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w obrębie Błonie"
 • Remont głównego ciągu komunikacyjnego (ul. T. Kościuszki) w miejscowości Miękinia
 • Modernizacja dróg gminnych ul. Szkolna, Sportowa i łącznik ul. Osiedlowej w miejscowości Miękinia
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na terenie gminy Miękinia
 • Projekt zmiany organizacji ruchu w miejscowości Brzezinka Średzka, gmina Miękinia
 • Remont nawierzchni placu ładunkowego PHU BUWAR w Legnicy
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Kolejowa w miejscowości Pisarzowice, gmina Miękinia
 • Budowa Zakładu Gazów Technicznych z bazą magazynową LPG w Krępicach (branża drogowa)

Rok 2008
 • Przebudowa drogi gminnej Czerlin - Panigródz, gmina Gołańcz
 • Remont ul. T. Kościuszki w miejscowości Kąty Wrocławskie - Organizacja ruchu
 • Remont drogi gminnej nr 104569D w miejscowości Kawice, gmina Prochowice
 • Remont drogi powiatowej nr 2058D w miejscowości Krępice, gmina Miękinia
 • Remont drogi gminnej w Lisowicach wraz z budowa kanalizacji deszczowej
 • Remont drogi gminnej nr 104583D w miejscowości Lisowice, gmina Prochowice
 • Przebudowa dróg dojazdowych do garaży przy ul. Wójta Henryka w Lubinie
 • Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 292 na działkę 286/114 (ul. Małomicka) w Lubinie wraz z wpięciem kanalizacji deszczowej do rzeki
 • Remont dróg osiedlowych ul. Platynowej i ul. Szafirowej w Lubinie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia
 • Budowa chodników dla pieszych w miejscowości Księginice, gmina Miękinia
 • Budowa chodników dla pieszych w miejscowości Łowęcice, gmina Miękinia
 • Zjazd z drogi powiatowej nr 2091D na działkę nr 16/8 obręb Piekary, gmina Udanin
 • Remont drogi powiatowej nr 2058D, użyczonej pod zarząd Gminie Miękinia (odcinek przez miejscowość Krępice)
 • Remont ulicy Kościelnej i Pionierów w miejscowości Lutynia
 • Budowa progów zwalniających na terenie gminy Miękinia
 • Remont gminnej drogi dojazdowej do terenów Parku Przemysłowego Źródła - Błonie
 • Budowa chodników dla pieszych w miejscowości Źródła, gmina Miękinia
 • Remont drogi powiatowej nr 2058D, użyczonej pod zarząd Gminie Miękinia na odcinku Mrozów - Miękinia
 • Remont chodników wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Prężyce, gmina Miękinia

Informacje


Jeśli mają Państwo pytania prosimy skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Oferujemy kompleksowe usługi związane z budową i przebudową dróg, zjazdów, chodników, a także ścieżek rowerowych wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.

Zapewniamy także profesjonalną obsługę procedur uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii potrzebnych do zrealizowania inwestycji.

Rzetelność, dokładność, zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie zapewnia sukces projektowanych przez nas inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu, nasi pracownicy zawsze chętnie i profesjonalnie pomogą Państwu w doborze rozwiązań najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań.