wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

sprawdzone rozwiązania

profesjonalne doradztwo


Oferta

Nasze biuro oferuje Państwu wykonanie kompleksowych projektów związanych z:
 • budową, przebudową, remontem dróg, ulic, parkingów,
 • budową chodników, ścieżek rowerowych,
 • budową zjazdów indywidualnych i publicznych,

w zakresie branży drogowej oraz branż towarzyszących (kanalizacja deszczowa, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca).Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji w zakresie:
 • projektów budowlanych,
 • projektów wykonawczych,
 • koncepcji programowo-przestrzennych infrastruktury drogowej.


  Ponadto oferujemy sporządzanie:
  • projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (TOR),
  • projektów stałej organizacji ruchu (SOR),
  • projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  W ramach usług projektowych przeprowadzamy także pełną procedurę uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii potrzebnych do zrealizowania inwestycji.  Zakres prac projektowych może obejmować m.in.:
  • zakup wypisów i wyrysów z rejestru gruntów,
  • zakup map topograficznych,
  • wystąpienie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wszelkiego rodzaju opinii i uzgodnień,
  • wykonywanie projektów branżowych:
   • branża sanitarna (kanalizacja deszczowa)
   • branża elektryczna (oświetlenie uliczne)
   • branża teletechniczna (sygnalizacja drogowa, kanały teletechniczne)
  • uzgodnienie z zarządcami sieci projektów branżowych,
  • wystąpienie o warunki techniczne oraz zgodę na wejście w teren,
  • przygotowanie projektu budowlanego i wystąpienie o pozwolenie na budowę,
  • przygotowanie materiałów i wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
  • przygotowanie projektu wykonawczego, materiałów przetargowych,
  • przygotowanie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST, STWIORB),
  • opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót.  Nadzór inwestorski, kierowanie robotami budowlanymi:

  Prowadzimy nadzory inwestorskie w zakresie branży drogowej oraz branż towarzyszących.
  Zajmujemy się także kierowaniem robót budowlanych inwestycji drogowych.

  Zapraszamy do współpracy inwestorów prywatnych, publicznych, biura projektowe oraz wykonawców robót budowlanych.


  Informacje


  Jeśli mają Państwo pytania prosimy skorzystać z naszego formularza kontaktowego

  Czy wiesz, że...

  Oferujemy kompleksowe usługi związane z budową i przebudową dróg, zjazdów, chodników, a także ścieżek rowerowych wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.

  Zapewniamy także profesjonalną obsługę procedur uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii potrzebnych do zrealizowania inwestycji.

  Rzetelność, dokładność, zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie zapewnia sukces projektowanych przez nas inwestycji.

  Zapraszamy do kontaktu, nasi pracownicy zawsze chętnie i profesjonalnie pomogą Państwu w doborze rozwiązań najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań.